វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

9/26/13

លោក ខឹម វាសនា ជួបពិភាក្សាជាមួយបងប្អូននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  9/26/2013 06:51:00 PM

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ នឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសកូរ៉េ ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយបងប្អូន ដែលជាសមាជិកសមាជិកា និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅ និងបំពេញការងារនៅទីនោះ ។ ក្នុងឳកាសជួបសំណេះសំណាលនេះដែរ ក៏មានការសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹង សកម្មភាពការងារ ឬគោលនយោបាយរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top