វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

10/19/13

សកម្មភាព វេទិកាសាធារណៈថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  10/19/2013 07:30:00 PM

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពនៃវេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រ​​របស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ​​ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅទីស្នាក់ការខេត្តបាត់ដំបង នា​​ថ្ងៃ​​​អាទិត្យ ទី២៩ ខែកញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៣។ វាគ្មិន លោក ខឹម វាសនាប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top