វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

12/7/13

វេទិកាសាធារណៈខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃព្រហ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  12/07/2013 02:29:00 PM

វេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្សដែល 
ប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក  
ស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ០០៥៨ ភូមិតាវៀន សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ 
វាគ្មិន លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។
វេទិកាសាធារណៈខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃព្រហ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ភាគ១
-----------------------------------------------------------------------
វេទិកាសាធារណៈខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃព្រហ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ភាគ២

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top