វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

1/24/14

វេទិកាសាធារណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃសៅរិ៏ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  1/24/2014 06:48:00 PMវេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្សដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរិ៏ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹកស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងលាប ឃុំថុង ស្រុកបសេដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ វាគ្មិន លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top