វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/10/14

វេទិកាសាធារណៈខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/10/2014 09:43:00 PM


វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស ដែលបានប្រារព្ធធ្វើ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក ស្ថិតនៅ ភូមិឈើត្រែង ឃុំរក្សជ័យ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង។
សូមបញ្ជាក់ថា វាគ្មិនក្នុងវេទិកានេះ​គឺ លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។វេទិកាសាធារណៈខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ភាគ១
-----------------------------------------------------------------------
វេទិកាសាធារណៈខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ ភាគ២

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top