វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

5/4/14

កម្មវិធីសមធម៌ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទ.ទ.ក)

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  5/04/2014 10:30:00 PM


កម្មវិធីតុមូលផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សនយោបាយ ក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង -ស្រុក-ខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ ២០១៤ នឹងប្រព្រឹតទៅនៅថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។ គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង -ស្រុក-ខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលក្នុងនោះមាន គណបក្សនយោបាយចំនួន៥ដូចជា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ និង គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។ ចុចទីនេះ !!

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top