វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

5/9/14

​បទសំភាសន៍​ជាមួយវិទ្យុ VOD ស្តីពី​ការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​​

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  5/09/2014 05:16:00 PM

កាលថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ វិទ្យុ VOD  បាន​សំភាសន៍​ជាមួយ លោក ខឹម វាសនា ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​។​ តទៅ​នេះ​សូម​ស្តាប់​បទសំភាសន៍​រវាង លោក ពៅ មេត្តា និង​លោក ខឹម វាសនា ៖

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top