វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

7/20/14

វេទិកាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  7/20/2014 02:04:00 PM


វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក ស្ថិតនៅផ្ទះលោក សែ បូរា ស្ថិតភូមិពន្លៃថ្មី ឃុំទ្រាស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

វេទិកាសាធារណៈ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top