វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

8/23/14

បទសម្ភាសន៍របស់វិទ្យុជ័យវរ័្មនទី៧ ជាមួយលោក ខឹម វាសនា

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  8/23/2014 11:12:00 PM

បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ខឹម វាសនា​ ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
 អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដោយ លោកអ៊ិតសុខាតំណាងវិទ្យុជ័យវរ័្មនទី៧។
សូមតាមដានស្តាប់នាទីបទសម្ភាសន៍ពិស្តារខាងក្រោមដូចតទៅ ៖ 


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top