វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

9/7/14

វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  9/07/2014 10:38:00 PM


វេទិការបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលបានរៀបចំជួបជុំជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រគណបក្ស ប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទិ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤។ វេលាម៉ោង ១ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច នៅទីក្រុងអាន់សាន សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង។ 
វាគ្មិនដែលបានចូលរួមគឺ លោក ខឹម វាសនា ប្រធានបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។ 
 

វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
► ចុចនៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទាញយកសារសំឡេងទាំងស្រុង ៖
► ចុចនៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីចូលទៅមើលរូបភាពទាំងស្រុងបន្ថែមទៀត ៖

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top