វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

10/26/14

វេទិកាសាធារណៈខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  10/26/2014 12:06:00 AM No comments


បាត់ដំបង ៖ ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24 ខែតុលា ឆ្នាំ2014 វេលា 8:30 ព្រឹក គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំធ្វើវេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្របក្សដែលស្ថិតនៅភូមិប៉ុស្តិ៍កន្ទី ឃុំកន្ទី២ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង។ 

ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយក ៖

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top