វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

11/29/14

វេទិកាសាធារណៈប្រចាំទីស្នាក់ការ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  11/29/2014 08:16:00 PM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ៖ វេទិកា ជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សនៅ ស្នាក់ការខេត្តបាត់ដំបង  ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបេង ឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ  ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។
ចុចទាញយកសារសំឡេងទាំងស្រុង ៖
https://www.mediafire.com/folder/ic6qb3cbacic79n,m5vfsstlswu1t69,p5t8o1eihxep99f,y6eltcfl9c1vc3v,w2715fmicw6a02h,ywh65by5o7r4li6,tst3d1ixuui358x/shared
ភាគ០១ ៖ http://www.mediafire.com/listen/ic6qb3cbacic79n/2014-11-29_office_BB_1.mp3
ភាគ០២ ៖ http://www.mediafire.com/listen/m5vfsstlswu1t69/2014-11-29_office_BB_2.mp3
ភាគ០៣ ៖ http://www.mediafire.com/listen/p5t8o1eihxep99f/2014-11-29_office_BB_3.mp3
ភាគ០៤ ៖ http://www.mediafire.com/listen/y6eltcfl9c1vc3v/2014-11-29_office_BB_4.mp3
----------------------------------------------------------------------
https://www.mediafire.com/folder/ic6qb3cbacic79n,m5vfsstlswu1t69,p5t8o1eihxep99f,y6eltcfl9c1vc3v,w2715fmicw6a02h,ywh65by5o7r4li6,tst3d1ixuui358x/shared

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top