វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

11/6/14

វេទិកាសាធារណៈខេត្តកណ្ដាល ថ្ងៃ ព្រហស្បិ៍ ទី ០៦ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  11/06/2014 09:28:00 PM No comments

កណ្តាល៖ វេទិកា ជួបជុំសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើនៅក្នុងឃុំកោះធំ  ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល។ នាថ្ងៃ​ព្រហស្បិ៍ ទី០៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយវាគ្មិនដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះ គឹលោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។​ 
ចុចខាងក្រោម ដើម្បីទាកយកសារសំឡេង ៖
ភាគទី០១ : https://www.dropbox.com/s/v0o39ak600yc8zl/2014-11-06%20kandal%20kosthom%2Ckos%20thom%20kor%2Ckos%20thom%2C%20KD1.mp3?dl=0
ភាគទី០២ : https://www.dropbox.com/s/zz1u2730c9ucg4l/2014-11-06%20kandal%20kosthom%2Ckos%20thom%20kor%2Ckos%20thom%2C%20KD2.mp3?dl=0
ភាគទី០៣ : https://www.dropbox.com/s/lfme896983qsmh6/2014-11-06%20kandal%20kosthom%2Ckos%20thom%20kor%2Ckos%20thom%2C%20KD3.mp3?dl=0
-------------------------------------------------------------------------------
ភាគទី១៖ http://www.mediafire.com/…/2014-11-06_kandal_kosthom,kos_th…


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top