វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

11/8/14

វេទិកាសាធារណៈខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៧ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  11/08/2014 06:00:00 PM No comments


កំពង់ស្ពឺ ៖ វេទិកាសាធារណៈជួបជុំជាមួយសមាជិក សមាជិកា និងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងឃុំមហាឫស្សី ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ទី០៧ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ​ ២០១៤។ វាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានេះគឺលោក ខឹម វាសនា ប្រមុខគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ៕

ចុចខាងក្រោម ដើម្បីទាញយកសារសំឡេង៖

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top