វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

11/15/14

ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ នៅវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM105MHz

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  11/15/2014 11:14:00 PM No comments


ផ្សាយបន្ត​​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM105MHz ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​​​​សុក្រ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤។ វាគ្មិន លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ។

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top