វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/16/15

វេទិកាសាធារណៈស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៥ ខែ កម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៥ (វីដេអូ)

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/16/2015 08:42:00 PM No comments

កំពត៖ វេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្សសម័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ដែលស្ថិតនៅ ភូមិទូកមាស

ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត 
នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែកម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥។
https://www.mediafire.com/folder/9494sg66n5oq0gw,kg3rgu7vxoaae78,gum8bzal2c5jyhx,ujjlgn1c7w1ok9h,60da8bzwhqf12ah/shared

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top