វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/21/15

វេទិកាក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែ កម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/21/2015 08:58:00 PM No comments

វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស ដែលស្ថិតនៅ ភូមិ៣ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែកម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥។

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top