វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/25/15

វេទិកាសាធារណៈ ទីស្នាក់ការប្រចាំខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/25/2015 09:24:00 PM No comments

សៀមរាប៖ វេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកា និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស នៅក្នុងទីស្នាក់ការប្រចាំខេត្តសៀមរាប ដែលស្ថិតនៅភូមិតាវៀន សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

ចុច Links ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់ & ទាញយកសារសំឡេង ៖
សារសំឡេង ភាគ១
សារសំឡេង ភាគ២៖

សារសំឡេង ភាគ៣៖

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top