វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/3/15

វេទិកាទីស្នាក់ការគណបក្ស ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/03/2015 11:16:00 PM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ កំពុងប្រារព្ធធ្វើវេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណបក្សប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដែលស្ថិតនៅ ភូមិបេង ឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ 
ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top