វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/9/15

វេទិកាភូមិបទសន្ទ្រា ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែកម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/09/2015 10:11:00 PM No comments

វេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស ដែលស្ថិតនៅ ភូមិបទសន្ទ្រា ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែកម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥។

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top