វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

3/23/15

វេទិកាសាធារណៈស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  3/23/2015 01:15:00 AM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំវេទិកាជួបសមាជិក និង អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន ស្ថិតនៅភូមិតាសូ ឃុំឧត្តមសូរិយា ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ។
សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top