វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

3/22/15

វេទិកាសាធារណៈ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  3/22/2015 08:49:00 PM No comments


Khem Veasna 21 03 2015

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំវេទិកាជួបសមាជិក និង អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន ស្ថិត​​​នៅភូមិបាសិត ឃុំម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ។ 

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top