វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

3/29/15

វេទិកាសាធារណៈ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  3/29/2015 10:02:00 PM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ បានប្រារព្ធធ្វើវេទិកាជួបជាមួយសមាជិក និងអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក្ស នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដែលស្ថិតនៅ ភូមិបេង ឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ។​ 

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top